• karderfed@gmail.com

Ovacık

lçe tarihte Eti, Lidya, Paflogonyalılar, Galatlar, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin etkileri görülür. Pürçükören Köyü Karakoyunlu Mahallesi’nde bulunan Gerdek Boğazı ve Karasin kaya mezarları Paflagonya dönemini yansıtmaktadır. 1350 tarihinde Osmanlı egemenliğine giren Ovacık, 1416 yılında I. Mehmed tarafından Çankırı Sancak Beyliği, Çerkeş kazasına bağlanmıştır. 1869 tarihli Kastamonu salnamesinde ilçenin ismi “Ulak (Şehbettün)” olarak belirtilerek 25 köyü, 2145 hanesi ve 7381 nüfusu ile Çerkeş’ e bağlı bir nahiye olarak yer almıştır. Cumhuriyetin ilk döneminde Ovacık, Çankırı İli Çerkeş İlçesi’ne bağlı bir bucak iken, 01.04.1959 tarihinde kuruluşunu tamamlayarak Çankırı İli’nin ilçesi olmuştur. 1995 yılında Karabük’ün il statüsü kazanmasıyla Ovacık ilçesi Karabük iline bağlı bir ilçe olmuştur.